Cel projektu

wdrożenie do produkcji technologii druku cyfrowego na betonie na mieszankach o wysokiej wytrzymałości typu GRC i UHPC z odpowiednią technologią impregnacji hydrofobowej i hydro-olejo-fobowej, która nie degraduje wydruku cyfrowego i nie zmienia struktury betonu.

Wartość projektu:

1 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

800 000,00 PLN